2010-03-16

Regter verklaar: Regering in versuim oor grondwetlike taalbepalings

"Die nasionale Minister... word gelas om [die bepalings van die grondwet insake veeltaligheid] binne twee jaar vanaf datum van hierdie bevel na te kom..."

Regter BR du Plessis het pas (16 Maart 2010) uitspraak gelewer in die saak van Cerneels Lourens teen die President en andere insake die nakoming van die grondwetlike bepalings oor veeltaligheid. Sien die beeld regs vir die bevel of klik hier vir die volledige uitspraak.

No comments:

Post a Comment