2010-03-18

Benadeel die Taaldebat of die T-opsie Stellenbosch?

Prof Vic Webb: nadele van T-opsie/dubbelmedium

[Hierdie brief deur 'n blogleser is aan 'n bekende Afrikaanse dagblad gestuur maar nie geplaas nie - Afrikaans @ Maties verwelkom bydraes deur die publiek.]
[20 Maart 2010: Die brief verskyn vandag in Die Burger]

Geagte Redakteur
Om die saak van Afrikaans en goeie onderrig by Stellenbosch op die spits te dryf, is in die beste belang van die US. Wat benadeel die Universiteit van Stellenbosch die meeste: die debat oor onderrigtaal of die US se eie onderrigtaalpraktyk? Die debat oor swak onderrig of die werklike swak onderrig?

In Januarie het prof Vic Webb, seker die voorste sosiolinguïs in die land, by die Vredenheim-beraad oor die Toekoms van Afrikaans op Universiteitsvlak gesê hy dink nie dubbelmedium op universiteitsvlak kan werk nie - nie net omdat dit tot verengelsing lei nie, maar swak onderrig beteken. Kan die US één gerekende persoon, wat met die akademiese statuur van prof Webb vergelyk, uitwys wat onomwonde die teendeel verklaar (US-taalpraktisyns uitgesluit)? Jonathan Jansen sê in Knowledge of the Blood (bl 122): "The 50-50 policy therefore represents little more than a political holding pattern against the mounting criticism of dishonesty in institutional communications..." Lesers kan self oordeel deur "vic webb" op Youtube in te tik.

Van Veraf, Stellenbosch

No comments:

Post a Comment