2010-03-23

87% (7913) stem, by Beeld, vir Afrikaans op Stellenbosch

Miskien kan Die Burger dit ook vra? Hier is Beeld se opnames.

Alhoewel die uitslag positief vir Afrikaans by Maties is, is dit steeds jammer dat die vraag so gestel word dat mense moet kies tussen uitnemendheid en Afrikaans.

Pieter Malan van Rapport Weekliks het oor so 'n onderskeid geskryf dat dit meewerk aan 'n oorvereenvoudigde wêreld wat so lyk: "In hierdie eenvoudige swart/wit wêreld is daar geen plek vir ’n argument dat universiteite wel tale kan bevorder (in plaas van “red”) of dat ’n universiteit uitnemend kan wees én in Afrikaans (of Gujarati of Japannees of Spaans) kan onderrig gee nie."

1 comment: