2010-03-11

Breyten Breytenbach, die Tos-opsie en Afrikaans as legitiem opeisbaar

"Die sogenaamde T-opsie is ’n klug, dis Skelmbospraat vir "vet om die oë," dis ’n Tos-opsie. Dis, by wyse van spreke, die skaap wat opskuif in die bed om in die naam van gelykberegtiging lêplek te maak vir die olifant. En dan word daar nogal vir julle gesê dis sodat die olifant skaap kan leer praat en waardeer!"

In 2005 het studente binne 8 dae 3500 studente- en personeelhandtekeninge teen die T-opsie se uitbreiding in die Fakulteit Lettere gekry. Dit was afgewys en, soos voorspel, het die US verder gegly op 'n baan wat Afrikaanse onderrig agterlaat. In 2010, slegs vyf jaar later, is die hele fakulteit Gesondheidswetenskappe, Teologie en Regte ook T-opsie. In totaal beslaan die T-opsie nou meer as 50% van alle voorgraadse modules.

Breyten Breytenbach het destyds 'n brief van ondersteuning aan die studente geskryf. Alhoewel dit aanvanklik nie vir publikasie bedoel was nie, het hy uiteindelik wel toestemming gegee dat dit, saam met ander korrespondensie oor die saak, in Die Vrye Afrikaan mag verskyn. Daaruit kom die aanhaling hierbo en ook dié een:

"Dit is ongelukkig eenvoudig so dat mens daardie ekstra myl sal moet stap om Afrikaans se oorlewingsmoontlikhede te beskerm. Dit sal nie 'vanself' gebeur nie. En, ter wille van die groter gemeenskaplike bate, moet dit gebeur selfs al eis geen ander taalgroep soortgelyke oplossings vir hulself op nie." Lees dit, in sy geheel, hier.

No comments:

Post a Comment