2010-03-29

Nog versekerings, iemand?

Net meer as 'n dekade gelede het Hermann Giliomee in Die Burger geskryf dat dit glad nie seker is dat, ten spyte van die versekerings, Afrikaans aan die Histories Afrikaanse Universiteite (HAU's) 'n betekenisvolle plek sal behou nie.

Hier is 'n juweel oor die destydse, nou Engelse, Randse Afrikaanse Universteit se nuwe taalplan (nou Universiteit van Johannesburg):

Die top-bestuur van RAU is vol vertroue dat Afrikaans hom binne
hierdie konteks op kort tot mediumtermyn sal kan handhaaf.

Nouja, een dekade later is daar van die ses HAU's waarna Giliomee verwys nog net vier oor. As jy vandag vir die universiteite van Johannesburg en Port Elizabeth vra of hulle nog Afrikaans aanbied sal hulle jou seker steeds daarvan verseker, maar die realiteit is dat hulle vir alle praktiese doeleindes Engelsmedium geword het. Oor al vier die oorblywendes hang daar vraagtekens.

Nog versekerings, iemand? Lees die volledige artikel hier.

[van tyd tot tyd sal daar interessante ou artikels en nuusitems vir Afrikaans @ Maties opgediep word]

No comments:

Post a Comment