2009-06-01

Maak US deure oop

"Die deure vir geleerdheid moet juis nou so wyd moontlik oop­gemaak word, nie net vir die nuwe Engelssprekende elite nie, maar ook vir ander­staliges. Afrikaans is die moedertaal van die oorgrote meerderheid inwoners van die Wes-Kaap-provinsie en ons kan met reg eis dat by minstens een universiteit in die Wes-Kaap Afrikaans as amptelike voertaal ­behou word. Maar ons eis moet verder strek as net dít.
"Ons moet daadwerklike ­pogings aanwend om Matieland se deure wyer oop te maak ook vir die ontmagtigde Afrikaans­spreken­de en anderstalige landgenote deur aan ’n ­parallelmedium-onderrigbenadering oorweging te skenk."
Christo van der Rheede, Uitvoerende Hoof van die SBA; vir die volledige artikel klik hier.

No comments:

Post a Comment