2009-06-01

Gerrit Brand se Blog

"Intussen slaag fakulteite soos ingenieurswese en ekonomiese en bestuurswetenskappe, wat hoofsaaklik Afrikaans gebruik, beter daarin om swart studente te trek as 'n fakulteit soos lettere en wysbegeerte, die mees Engelse fakulteit. Die enigste demografiese verandering wat deur meer Engels te weeg gebring is, is 'n toename in wit, Engelssprekende studente. Opnames onder studente toon ook nie dat Afrikaans die faktor is wat die US minder aantreklik vir sogenaamde "African" swartes maak nie. Onthou, universiteite soos Tukkies en die ou RAU se swartstudentetal het drasties gestyg terwyl hulle nog uitsluitlik Afrikaans was. Geografie is die belangrikste faktor wat die aantal "African" swartes aan die US laag hou."
Vir die res van die debat, klik hier.

No comments:

Post a Comment