2009-06-01

U.S. Studenteraad sê sy sê

Die US Studenteraad het op 4 Mei 2009 die volgende besluit aanvaar: –
“Die US Studenteraad steun nie die Raadsbesluit om parallel-medium onderrig met die daaropvolgende dubbelmedium implikasies in die ekstra 4 fakulteite te implementer nie. Die volgende hoofredes, word aangevoer:
* Bekommernis oor die praktiese uitvoerbaarheid en finansiële implikasie daarvan;
* Die moontlikheid dat segregasie bevorder kan word hierdeur;
* en dat navorsingstyd van dosente hierdeur ingeboet sal word.
Daarom stel ons voor dat ander opsies dringend ondersoek moet word.”


In 'n gepaardgaande verklaring het die Studenteraad onder andere gesê:

"Die Studenteraad van die Universiteit Stellenbosch is ten gunste van ‘n taalmodel vir die Universiteit wat nie segregasie in klasse bevorder nie, nie omvangryke finansiële implikasies inhou of kosbare navorsingstyd van akademici in beslag neem nie en ook nie eksklusief Afrikaans is nie. Die SR is daarom ten gunste van die ondersoek van moontlikhede soos die wyer gebruik van tolkdienste en ander tegnologie om lesings meer toeganklik vir nie-Afrikaanssprekende studente te maak. (….)
Mnr. Retief Swart, voorsitter van die SR, het gesê dat die SR hom opnuut verbind tot die bevordering van Afrikaans as akademiese taal."

Vir die volledige berig klik hier.

No comments:

Post a Comment