2009-06-01

Voorstelle vir 'n realistiese Taalbeleid

"Indien die US sou kies om op voorgraadse vlak tweetalig te word, sal dit onvermydelik daartoe lei dat Afrikaans verdwyn, soos in Pretoria en Bloemfontein gebeur het – ten spyte van al die mooiklinkende versekerings tot die teendeel. So 'n ontwikkeling sal 'n bespotting van die bestaande taalbeleid en die waardes van die universiteit maak. Die allerlaaste ding waarvan die US sekerlik beskuldig wil word, is morele bankrotskap!"
Dr Adelbert Scholtz (US Raadslid) maak voorstelle vir 'n werkbare taalbeleid aan die US; vir die volledige memorandum klik hier.

No comments:

Post a Comment