2009-06-19

Onthou waaroor dit in US-stryd werklik gaan

Dr Leopold Scholtz skryf:
"Die “Giliomiete” moes die laaste maande vreeslik moeite doen om akkurate statistieke oor die feitelike taalsituasie op voetsoolvlak uit ’n onwillige universiteitsowerheid te trek. Dié statistieke dui op ’n onteenseglike versnelling in die opmars van Engels en die agteruitgang van Afrikaans. Trouens, die tempo van die proses het aansienlik toegeneem sedert die vorige rektor, prof. Chris Brink, na groener weivelde in Engeland verkas het. En dit ondanks die vae versekeringe van die universiteitsowerheid dat daar geen verengelsingsagenda is nie.
"Tegelyk het die universiteit, danksy die toevloei van talle wit Engelssprekende studente, witter geword. Wat net weer bewys: Die egte keuse waarvoor die US staan, is tussen Engelser en witter enersyds, en Afrikaanser en veelrassiger andersyds.
"Die koers waarop die universiteit tans loop – hóór nou wat ek sê – gaan binne ’n paar jaar onvermydelik op ’n eentalige Engelse einde uitloop. Wie dit nie insien nie, is naïef verby, want alle akademiese navorsing, internasionaal en plaaslik, dui onteenseglik daarop."
Dr Leopold Scholtz, Die Burger, 19 Junie 2009.
Vir die hele berig, klik hier.

No comments:

Post a Comment