2009-06-21

Onderrigtaal: Is dít billik?


Behoort universiteite in ons land agteroor te leun om eentalige mense as studente te akkommodeer? Hulle moet, tereg, oop wees vir almal, maar dan op meriete. Hulle bly nietemin elite-instellings, en ’n mate van taalvaardigheid in meer as een taal kan van voornemende studente verwag word.
Studente moenie toegelaat word bloot omdat hulle “aan die US wil studeer” (Botman hierbo) nie. ’n Universiteit is nie vir die massas nie.
Is bogenoemde dilemma nie die kern van die Stellenbosse taaltragedie nie?Ek meen die US behoort nóú ’n besliste keuse te maak tussen twee botsende doelstellings.As enkelmedium-instellings dan so ’n vervloeking is, waarom maak die Grondwet voorsiening daarvoor, in bepaalde omstandighede (Art. 29(2))?
Prof Andries Cilliers, BY, 2009-06-20
Vir die hele artikel, klik hier.

No comments:

Post a Comment