2009-06-01

Dié stemme word nie gehoor in die Taaldebat

"Die probleem wat ek het met die rigting van transformasie by die US en meer bepaald die taalkwessie, spruit uit die geringskatting van die arm Afrikaanse stem op sy voorstoep. As transformasie die regstelling van ongelykhede van die verlede, die gelykstelling en gelyke behandeling van al ons mense beteken, kan ons nie anders as om kennis te neem van ook hierdie stem nie, anders diskrimineer ons. "
Christo van der Rheede, Uitvoerende Hoof van die SBA; vir die volledige artikel klik hier.

No comments:

Post a Comment