2009-05-21

Dit is die praktyk wat tel

Prof Pieter Kapp, President: US Konvokasie skryf:
Die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid het nie ’n gebrek aan mooi versekeringe en beginselstandpunte nie, maar wel aan ’n duidelike uitvoerbare strategiese plan wat Afrikaans se posisie só sal verskans dat daar op geen manier teen Afrikaans gediskrimineer kan word nie.
Niemand kan fout vind met die Universiteit Stellenbosch (US) se beginselverbintenis tot Afrikaans nie. Daar is ook geen probleem met die US se strewe na uitnemendheid en diversiteit nie. Die vriendelike akkommodering van Engels was nog nooit vir die US ’n struikelblok nie.
Die hart van die probleem is die verdringing van Afrikaans en die bevordering van Engels ten koste van Afrikaans. Die probleem lê nie by die beginsels nie, maar by die praktiese uitvoering daarvan op voetsoolvlak. Dié beginselverbintenis tot Afrikaans moet gerugsteun word deur ’n duidelike beleid en plan wat die posisie van Afrikaans sodanig verskans dat dit nie deur willekeurige besluite verander kan word nie. Die groot gaping tussen wat gesê word en wat op voetsoolvlak ervaar word, is nie ’n unieke US-probleem nie – dit is ’n algemene Suid-Afrikaanse probleem.
Vir die volledige artikel in Die Burger van 27 Mei 2009, klik hier.
Die artikel is 'n repliek op die artikel "Afrikaans sal bly staan" deur die rektor, prof Russel Botman, wat in Die Burger van 22 Mei 2009 verskyn het.

No comments:

Post a Comment