2009-05-18

KONVOKASIE 2005

Maatstawe waaraan US se Taalbeleid moet voldoen.

1. Is die beleid eerlik, konsekwent en deursigtig? Word niemand om die bos gelei met ‘n gaping tussen wat die beleid sê en wat in die praktyk in die klaskamer gebeur nie?
2. Gee dit aan Afrikaans ‘n vaste plek op Stellenbosch wat nie deur die Bestuur of enige dosent willekeurig omseil kan word nie?
3. Verseker dit dat Afrikaans voorgraads en nagraads tot sy volle potensiaal sal ontwikkel?
4. Verseker dit dat daar geen voortslepende taalrusies en konflikte op die kampus sal ontstaan nie?
5. Is daar ‘n glasheldere en duidelik implementeringsstrategie wat nougeset deurgevoer sal word en nie aan willekeurige interpretasies onderhewig is nie?
6. Watter konkrete en spesifieke aksies loods die US om die vyfde doelstelling van sy visie te verwesenlik?
7. Is daar ‘n duidelike en onafhanklike moniteringstelsel om te verseker dat studente wat oordeel dat die letter en gees van die beleid, strategie en gedragskode nie nagekom word nie, hulle saak kan stel op ‘n wyse wat sal verseker dat dit aandag kry sonder dat hulle benadeel word en sonder dat ‘n dosent, departementshoof, dekaan of funksionaris dit onder die mat kan in vee?
Pieter Kapp
President: US Konvokasie

No comments:

Post a Comment