2009-05-21

Die Verval Van Afrikaans By Die Universiteit Van Stellenbosch

Deur Jacko Maree

Hierdie memorandum skets die glybaan na verengelsing waarin die US verval het.
Die US is besig om bo alle twyfel hals oor kop te verengels en die feite hierin vermeld staaf dit. Is die verengelsing van die US die bestuur en die Raad se wens? Die US staan by ʼn kruispad en daar moet nou ʼn definitiewe keuse gemaak word wat duidelik uitgespel moet word.
Die toekoms van die US as ʼn Afrikaanse instelling hang af van watter besluite daar oor die volgende paar maande geneem gaan word. Indien die huidige proses van verengelsing van die US nie deur die Raad met doelgerigte Raadsbesluite gestuit en teengewerk gaan word nie, sal die US eersdaags de facto en de jure ʼn Engelse universiteit wees en daarna sal dit stellig vir altyd te laat wees om die proses om te draai.
Om die volledige memorandum af te laai, klik hier.

No comments:

Post a Comment