2009-05-18

WELKOM, TUIS, MEERTALIG EN DIVERS – GEDAGTES OOR UNIVERSITEITE EN TAAL

DF Malherbe-gedenklesing by die Universiteit van die Vrystaat – 14 Mei 2009
Theuns Eloff
Ekkehard Wolff het gesê: “language is not everything in education, but without language, everything is nothing in education”. Taal is verder ’n hoogs emosionele saak – veral as jou taal nie gepraat word nie of as jy nie die taal waarin jy aangespreek word, kan verstaan nie! Dieselfde is waar by universiteite. Die positiewe geluide oor Afrikaans as wetenskapstaal uit regeringsgeledere beteken nie dat dit orals erken word nie. Daar is ’n populêre (en ongelukkig wydverspreide) persepsie dat Afrikaans een van die dinge van die verlede is wat getransformeer moet word – uit die openbare lewe uit, omdat die nuwe Suid-Afrika Engelstalig is. Ek wil sê dat die grondwet, regeringsbeleid en amptelike uitsprake genoeg ruimte gee om Afrikaans as hoër onderwystaal te behou en uit te bou. Maar as dit geloofwaardig gedoen wil word, moet dit hand aan hand met die bevordering van die hoër funksies van die ander landstale gaan. Dis nie werklike transformasie om eenvoudig die weg van die minste weerstand te volg en na Engels as enigste taal oor te skakel nie... dit vernietig uiteindelike diversiteit en taaldiversiteit, en is diskriminerend. Ons glo dat die voorsiening van Afrikaans as hoër onderwystaal grondwetlik en prakties geregverdig is. Maar deur die voorsiening van simultane tolking in meer as 600 periodes per week op die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampusse, het ons nie die pad van ’n enkelmediuminstelling opgegaan nie (dis net Engels wat hiermee kan wegkom!). Belangriker is dat ons besluit het om taaldiversiteit aktief te bestuur, op ’n funksionele en pragmatiese manier. Sò het ons (te minste so ver) daarin geslaag om taal te depolitiseer.
Vir die volledige referaat, klik hier.

No comments:

Post a Comment