2014-02-06

2014 Verkiesing van nuwe US Raadslede begin vandag

[Hierdie is die kennisgewing van verkiesing soos dit op die US-webwerf verskyn]

Lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch (US) het ses persone genomineer waarvan drie tot die US-Raad verkies moet word. Die verkiesing begin op 6 Februarie. Inligting oor elk van die kandidate sowel as hul beleidstellings, is hier beskikbaar.

Die ampstermyne van vyf lede van die Raad verstryk op 1 April 2014 – drie van hierdie raadslede word deur lede van die Konvokasie verkies.

Twee is reeds deur lede van die donateurskorps gekies.

Die persone vir wie volledige nominasies ontvang is:
  • Mnr Thys Blom, Voorsitter van die Wes-Kaapse en Breedevallei-tak van die Vereniging vir Mense met Gestremdhede; 
  • Prof Wannie Carstens, ʼn akademikus verbonde aan die Noordwes-universiteit in Potchefstroom; 
  • Dr Fanie du Toit, Uitvoerende Direkteur van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening in Kaapstad; 
  • Dr George du Toit, ʼn ginekoloog en verloskundige van Stellenbosch; 
  • Dr Sorayah Nair, ʼn kliniese sielkundige van Kaapstad; 
  • en Mnr Johan Theron, ʼn prokureur en praktiserend as kommersiële litigant, van Kaapstad
ʼn Verkiesing sal gehou word om die drie vakatures op die Raad te vul.

Prof Carstens en dr George du Toit dien tans op die Raad. Die raadslede deur die Konvokasie verkies wie se ampstermyne verstryk, is dié van prof Carstens, dr Du Toit en adv JC Heunis.

Lede van die Konvokasie kan hulle stemme vir die genomineerde kandidate per gewone posstem of elektroniese stemming van 26 Februarie 2014 tot 17 Maart 2014 om 16:00 uitbring. Stemgeregtigdes op die US se databasis wat nie e-posadresse verskaf het nie, sal inligting oor die kandidate en ʼn stembrief per pos ontvang en die res sal die inligting en stemopsies per e-pos ontvang.

Donateursverteenwoordigers 
Die US se donateurskorps het twee lede vir verteenwoordiging in die US Raad benoem en aangesien slegs twee vakatures vir die hierdie groep op die US Raad bestaan, word die benoemdes onbestrede tot die Raad verkies. Hulle is mnr George Steyn en prof PW van der Walt wat beide tans op die Raad dien en hulself weer verkiesbaar gestel het. Mnr Steyn, ʼn Stellenbosse sakeman en voormalige besturende direkteur van die Pep-kleinhandelgroep is tans die Voorsitter van die Raad en prof Van der Walt – tans ondervoorsitter – is emeritus professor aan die US en voormalige dekaan van die US se Fakulteit ingenieurswese.

No comments:

Post a Comment